Μετεκπαιδευσεισ

Σας μετεκπαιδεύουμε με τα δικά σας οχήματα στοχεύοντας στο να αποκτήσετε ένα σύνθετο και πολύπλευρο σύνολο οδηγικών ικανοτήτων.

Μαθηματα Μετεκπαιδευσης

Εάν είστε ήδη κάτοχος διπλώματος οδήγησης, αλλά θέλετε να εξασφαλίσετε στο μέγιστο δυνατό επίπεδο την ασφαλή μετακίνησή σας κάτω από όλες τις διαφορετικές συνθήκες οδήγησης, τότε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που σας προσφέρουμε θα σας δώσει την αίσθηση αυτοπεποίθησης και ασφάλειας που χρειάζεται κάθε οδηγός!
Θα εκπαιδευτείτε μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και πρωτοποριακές τεχνικές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την ικανότητα για έγκαιρη και σωστή πρόβλεψη, καθώς επίσης και όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που θα σας κάνουν να ξεχωρίζετε ως υπεύθυνοι και ευσυνείδητοι οδηγοί.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

H Σχολή Οδηγών Γιαννούκας αναπτύξε το ολοκληρωμένο σεμινάριο Safe Driving Training: The Renaissance με σκοπό να εμφυσήσει στους οδηγούς την κουλτούρα της ασφαλούς οδήγησης και να τους εκπαιδεύσει στις πιο σύνθετες οδηγικές ικανοτήτες. Απευθύνεται σε:
  • Επαγγελματίες οδηγούς εταιριών για πιστοποίηση της επάρκειας του διπλώματός τους. Τα σεμινάριά μας εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του ΟΑΕΔ που αφορούν σε επιδοτούμενα σεμινάρια.
  • Τακτικούς οδηγούς, ήδη κατόχους διπλώματος, για την αξιολόγηση της οδηγικής τους συμπεριφοράς.
  • Νέους οδηγούς, προκειμένου να αποκτήσουν ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό σύνολο ικανοτήτων.